Qmatic

QMATIC брэндийн өөртөө үйлчлэх автомат машинаар хэрэглэгчээ угтан авснаар технологийн
дэвшилийг мэдрэх болно. Хүссэн үйлчилгээгээ сонгох, цаг авах, хялбархан аргаар
үйлчилгээний дарааллын дугаар авах боломжуудыг хэрэглэгчиддээ олгодог.

Orchestra таны бизнесийн үйл ажиллагаа, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид хувьсал хийнэ. Orchestra нь бизнес эрхлэгчийг хэрэглэгчийнх нь сэтгэл ханамжийн цөмд байлгаж, хэрэглэгчээ хэрхэн удирдах, тэдний зан төлөвийн байдал зэргийг мэдэх, цаашилбал байгууллагынхаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний аль хэсэгт анхаарал хандуулах вэ, юуг өөрчлөх шаардлагатай вэ зэргийг судалж мэдэхэд маш чухал нөлөө, түлхэц үзүүлдэг.


Үйлчилгээний дараалал гэдэг бол өнөө цагийн бодит асуудлуудын нэг юм. Үүнийг хэрхэн удирдахаас ирээдүйн бизнесийн боломжууд бий болдог гэж үздэг. Qmatic Mobile нь танай байгууллагын хэрэглэгчийг дэлхийн хаанаас танай үйлчилгээнд холбогдох боломжийг олгодог. Хэрэглэгчдэд энгийн ойлгомжтой байдлаар орон зайнаас үл хамааран тухайн байгууллагын үйлчилгээтэй холбогдож байгаа нь хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөрт өргөдөг. Мөн тухайн байгууллагын хувьд салбаруудаараа хэрэглэгчдээ тэнцвэртэй хувиарлан, илүү олон хэрэглэгч хүлээн авч, ямар нэг чирэгдэлгүйгээр үйлчилгээний дарааллаа зохицуулж чадаж байгаа нь маш оновчтой шийдэл гэдгийг харуулж байна. Qmatic –ийн Mobile Framework-ийг ашиглан хялбар байдлаар өөрсдийн аппликэйшнийг хөгжүүлэх эсвэл өөрсдийн одоогийн аппликэйшнтэй интеграци хийх боломжтой.


Календар & Төлөвлөлт

Таньд болон танай байгууллагад календар болон онлайнаар цаг авах систем бий юу? Цаг авах процессыг оновчтой хянах удирдах нь маш чухал зүйлүүдийн нэг юм. Сайн төлөвлөлтийг хийх боломжийг хэрэглэгчдээ олгосноор хэрэглэгч бүхэнд бидэн дээр ирж үйлчлүүлэх цаг ямагт байдгийг мэдэх нь маш чухал юм. Байгууллага болон хэрэглэгч аль аль талдаа цагийг үр дүнтэй ашиглах боломжийг бүрдүүлж өгдөг.


Orchestra нь вэбэд суурилсан Business Intelligence (BI) модулиудыг санал болгодог. Эдгээр модулиуд нь хэрэглэхэд маш хялбар drag-drop хэлбэрээр ашиглагддаг. Түүнчлэн бусад өгөгдлийн сантай холбогдох боломжтой, таны бизнесийн дүр төрх, зураглалыг оновчтой байдлаар харуулах дүрслэх боломжтой. Маш олон чухал асуудлын хариултыг олж авахуйц олон төрлийн баялаг мэдээлэл бүхий граффик дүрслэлүүдтэй.


Тайлан/Reports

Өнгөрсөн цаг хугацааны болон одоогийн мэдээллийг боловсруулж үр дүнг нь харснаар өөрийн бизнесийн хэр зэрэг эрүүл, зөв явж байгааг дүгнэхэд чухал ач холбогдолтой билээ. Маш олон төрлийн боловсруулалт хийгдээгүй мэдээлэл эсвэл ажилтан бүрийн КPI буюу гүйцэтгэлийн мэдээлэл зэргийг тайлангийн хэсгээс харах боломжтой. Эндээс гарсан мэдээллийг хооронд нь харьцуулалт, тооцоололт хийх зэрэгт ашиглана.


Дүгнэлт/Analysis

Дүгнэлтийн модуль нь бизнес эрхлэгчдэд “яагаад?” гэсэн асуултуудын хариултыг олж авах мэдээлэлээр хангадаг.


Хянах самбар/Dashboard

Хянах самбараас олон төрлийн граффик хэлбэрийн мэдээлэл, хүснэгт хэлбэрийн тайлан зэргийг харж болох ба эндээс бизнесийн түлхүүр болсон үзүүлэлтийг харах боломжтой.


Digital Signage - Context Marketing

Orchestra Digital Signage шийдлийг анх боловсруулахдаа хэрэглэгч болон бизнес эрхлэгчийн харилцааны үнэ цэнэ нь хэрэглэгчдэд өгөх мэдээлэл, хэрэглэгчдэд хүргэх контент нь бизнесийн уриалга болохыг олж мэдсэн. Бидний мэдэх дараагийн нэг чухал зүйл бол дэлгэц дээр харагдах хэрэглэгчээс ирэх мессеж юм. Анх энэ системийг төлөвлөж байх үед бидний шийдэл аль болох энгийн байх ёстой байсан. Orchestra’s digital signage болон Context Marketing Planner шийдлүүд нь бүхий л төрлийн мэдээллийг бидэнд өгдөг, цор ганц шийдэл юм. Үүнийг зөвхөн ханан дээр байдаг том дэлгэц гэж ойлгож болохгүй.


Customer Feedback

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг хүлээн авах Expressia төхөөрөмжийг Orchestra системтэй холбосоноор хэрэглэгч хаана сэтгэл ханамжтай үйлчлүүлж байгаа мэдээлэл цуглуулах, дүгнэх боломж бүрдэнэ. Үргэлжлэн орж ирэх хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн талаарх мэдээлэл нь тухайн үйлчилгээний ажилтныг өөрийн үйлчилгээний чанарт эерэгээр анхаарал хандуулахад түлхэц болж өгдөг. Харин байгууллагын удирдлага уг статистик мэдээллийг авснаар үйл ажиллагаандаа хяналт тавих, сайжруулах гол хэрэгсэл болгон ашигладаг.

Qmatic Solo нь хэрэглэгчдэд үйлчилж байгаа ажилтныг дэмжих болон хэрэглэгчийн дарааллыг зохицуулахад төгс зохицсон шийдэл юм. Solo шийдэл нь модул хэлбэрээр хийгдсэн учраас тухайн байгууллага хамгийн бага боломж бүхий шийдлээс өөрт тохирсон шийдлээ сонгон авч ашиглаж болно. Ингэснээр цаашид өөрт хэрэгтэй модулиудаа нэмэх байдлаар ашиглавал тохиромжтой. Олон мянган суурилалтын дараа харахад Solo шийдлийн хувьд үнэхээр батлагдсан шийдэл бөгөөд хэрэглэхэд хялбар, маш хүчтэй бие даасан шийдэл юм:

1. Үйлчилгээний дарааллын зохион байгуулах, менежментийн мэдээллээр хангах
2. Суурилуулахад хялбар, бие даасан, нэмэлт компьютер шаардлагагүй
3. Олон төрлийн үйлчилгээ бүхий энгийн салбарт зориулагдсан
4. Салбаруудын дунд нэгдсэн хяналтын системтэй.


Solo Mobile –ийг хэрэглэснээр имэйл блон алертыг хэрэглэгч болон ажилт руу илгээх боломжийг олгодог. Мөн SMS гэйтвэй ашигласанаар SMS илгээх боломж бүрддэг. Хэрэглэгчид өөрсдийн холбогдох мэдээллийг бүртгүүлэх ёстой (утасны дугаар зэргийг KIOSK дээр бүртгүүлэх ёстой), хэрэглэгчид хүлээлгийн танхимд хүлээх бөгөөд хэрэглэгчийг дуудах үед алерт хүлээн авна. Qmatic Solo нь хэдэн хэрэглэгчдэд үйлчилсэн, хэдэн хэрэглэгч үйлчилгээ хүссэн, үйлчилгээ авч чадаагүй, хэр удаан хүлээсэн, хэр удаан хүлээх байсан зэрэг бүхий л төрлийн статистик мэдээлэл бүхий тайлангуудыг гаргадаг. Эдdгээр тайлан статистик мэдээлэл дээр үндэслэн үйл ажиллагаагаа сайжруулах боломжтой.


Solo нь LCD дэлгэц дээр дарааллын мэдээлэл болон хэрэглэгчийг аль ажилтан руу чиглүүлэх мэдээллийг харуулдаг. Түүнчлэн мэдээлэл өгөх зориулалт бүхий текст мэдээлэл, зураг болон видео дүрсийг тоглуулах боломжтой.

Үндсэн үүрэг нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар мэдээллийг хүргэх, хэрэглэгчийг зөв чиглүүлэх зорилготой. Үйлчилгээний танхимд орж ирсэн хэрэглэгчид ойлгомжгүй байдал нь цаг барсан, залхаасан байдал үүсгэдэг. Дэлгэцүүд нь хэрэглэгчийг зөв мэдээллээр ханган зөв чиглүүлж өгснөөр үйлчилгээний хурд сайжирч, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж дээшилдэг. Хэрэглэгчийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагыг удаан хугацаанд судалсны үр дүнд хэлбэр хийц, дизайн харагдац зэргийг сайжруулсаар хамгийн бага зардалтай, үнэ өртөгийн хувьд уян хатан дэлгэцүүдийг бий болгож чадсан.

Онцлогууд

 • Өндөр технологи ашиглан чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэдэг учраас эвдрэл гэмтэл гардаггүй, хэрэглэгчийн засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулдаг.
 • Маш ухаалаг байдлаар дэлгэцийг удирдаж, тохируулдаг, дэлгэц болон үндсэн системүүдийн хооронд дамжуулагдах мэдээллийг бууруулсан шийдэл ашигласнаар тогтвортой найдвартай ажиллагааг нэмэгдүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл бүх текст болон мессежүүдийг өөр дээрээ хадгалдаг.
 • Дэлгэц дээр харуулах мессежээ нэг өнгөөр эсвэл өөр өнгөөр зарим үгийг харуулах боломжтой. Түүнчлэн олон дэлгэц зэрэг ашиглан үйлчилгээ тус бүрийг өөр өөр өнгөөр харуулах боломжтой.
 • Хятад, Араб зэрэг олон төрлийн фонтыг ашиглаж болохоос гадна, хөдөлгөөнт текст зэргийг дүрслэх боломжтой.
 • Дэлгэцүүд нь маш хөнгөхөн хийцтэй, суурилуулахад хялбар хийгдсэн бөгөөд тэжээлийн кабель, мэдээлэл дамжуулах кабель хамтдаа нэг кабель ашигладаг нь суурилуулахад илүү хялбар болгодог.

Мэдээллийн самбар болон хэрэглэгчийг дуудах

Үйлчилгээний хурдыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийг тохиромжтой хэл дээр нь эелдэг хойлоогоор дуудах, хэрэглэгчийн хувьд дуудахыг хүлээгээд хүлээлгийн танхимд тайван хүлээх боломжуудыг бий болгодог.
Гол зорилго нь хэрэглэгчийг эелдэгээр дуудах, үйлчилгээний хурдыг нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан бодит мэт дуу хоолойны өнгийг бий болгоход зориулагдсан.

Онцлогууд

 • Эелдэг дуу хоолой ашигласнаар хэрэглэгчийн стрессийг бууруулах, мэргэжлийн түвшинд эелдэг найрсаг үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бий болгодог.
 • Хэрэглэгчийн дугаарыг урьдчилан анхааруулах байдлаар дуудснаар хэрэглэгч богино хугацаанд үйлчилгээ авах боломж бий болдог.
 • Хэрэглэгчийг хурдан шуурхай зөв чиглүүлснээр хэрэглэгчийн эргэлзээг багасгаж үйлчилгээг хурдасгадаг.
 • Хэрэглэгчийг дуудаж байгаа аудио файлд 16бит, 48kHz-ийн аудио файлуудыг ашигласнаар илүү бодит хүний хоолой мэт болж, хэрэглэгч илүү нөхөрсөг мэдрэмжийг авдаг.

Үйлчилгээний талаар хэрэглэгчдэд хэрэгтэй мэдээлэл болон тэдэнд тус болохуйц видео контентуудыг хамт нэгэн зэрэг хүргэх боломжийг олгодог.

Онцлогууд

 • Cinematic –ийг хэрэглэснээр төрөл бүрийн аудио, видеог тоглуулах болон дамжуулахад ямар нэг нэмэлт компьютер шаардлагагүй.
 • HD дүрс, бичлэг зургуудыг сонирхолтой хэлбэрээр харуулах, удирдлах боломжтой.
 • Cinematic болон Orchestra –н хэрэглэгч төлөвлөгч (Customer Journey Planner)–ийг хамтад нь ашигласнаар хэрэглэгчийн дараалал, дугаарлалтыг дэлгэцэн дээр хялбархан харах боломжтой.
 • Бүхий л контент, хөдөлгөөнт зураг, дарааллын мэдээлэл зэргийг нэг дэлгэцэн дээр харуулснаар цогц систем болон ажиллана.
 • Хэрэглэгчийн хүлээх хугацааг үр дүнтэй ашиглах зорилгоор төрөл бүрийн эх үүсвэрээс видеог тоглуулах боломжтой.

Үйлдвэрлэгчийн хувьд төрөл бүрийн боломж, функц бүхий системийг бий болгох зорилгоос гадна World Class хэмээн нэрлэгдэх бүтээгдэхүүний бий болгосон гэдэгт итгэдэг.
Борлуулалт, нийлүүлэлт, суурилуулалт бүхэлдээ Qmatic компаний хяналт, удирдлага дор хийгддэг. Бид бүхэн өөрсдийн гэсэн үйлдвэрт үйлдвэрлэж, угсарч, савлаж, түгээлтээ хийдэг. Бид мөн хэрэглэгчийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн бүтээгдэхүүний зарим боломжит хэсгийг өөрчилдөг.
Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц автомат машиныг үйлдвэрлэхээс гадна програм хангамжийн хувьд бусад төрлийн системүүдтэй интеграци хийх боломжоор хангадагаараа том давуу талыг бий болгодог.

Онцлогууд

 • Хэрэгцээ шаардлагад нийцэхүйц төрөл бүрийн хийж бүхий сонголтууд
 • Програм болон техник хангамж цогц ажиллагаа
 • Бусад үйлдвэрлэгчийн автомат машинуудтай интераци хийх боломжтой
 • Linux үйлдлийн систем бүхий тогтвортой ажиллагаа
 • Олон төрлийн функцууд (Карт уншигч, Бар код уншигч, Камер, сүлжээний принтер
 • Олон төрлийн хэл дэмжинэ
 • Суурилуулах боломжууд (Шал, ширээ болон хана)

Гол ач холбогдолууд

 • Qmatic компани бүх эд анги, дэд хэсгүүдийг өөрөө үйлдвэрлэдэг, бүтээгдэхүүний чанарыг шалгах аргачлалтай
 • Функционал ажиллагаа болон үйл ажиллагааны найдвартай ажиллагаанд Qmatic компани баталгааг өгдөг
 • Тухайн орчинд төгс зохицох орчин үеийн дизайн, олон талт ажиллагаа
 • Идэвхтэй үйл ажиллагаа, эрч хүчтэй орчин

Үйлчилгээний дарууллын систем

Үйлчилгээний байгууллагууд болох дэлгүүр, эмнэлэг, банк болон төрийн үйлчилгээг үзүүлэгч агентлагуудын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжгүй байдлыг үүсгэдэг нэг том асуудал бол үйлчилгээний уртаас урт дараалал юм.
Qmatic компани бол хамгийн сүүлийн үеийн “Үйлчилгээний дарааллын систем”-ийн үйлдвэрлэгч бөгөөд энэ зах зээлд маш амжилттайгаар тэргүүлж байна. Уг систем нь таныг таны хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг удирдах боломж бүхий тэр цэгт аваачдаг. Хэрэглэгч танай байгууллагаар хэзээ орж ирээд хэзээ үйлчилгээ авсан болохыг хялбархан тодорхойлж өгнө. Энэ нь танай байгууллага хэр зэрэг том, жижигээс үл хамааран байгууллагын үйл ажиллагааг оновчтойгоор зохион байгуулахад чухал түлхэц болно.
Энэхүү үйлчилгээний дарааллын систем нь таньд үйлчилгээний дарааллын дугаараа виртуалаар болон өөрийн биеээр ирж авах боломжийг олгодог, гар утасны аппликэйшн, SMS зэрэгтэй холбогдон ажиллах боломжийг олгоно.

Онцлогууд

 • Олон салбар, орон нутгийг хамарсан томоохон байгууллагуудад тохирсон шийдэл
 • Cloud байдлаар ажиллах, Гар утасны аппликэйшнтэй холбогдон ажиллах боломж
 • Төрөл бүрийн вэб сервистэй холбогдох коннекторуудтай
 • Програм болон техник хангамжийн цогц ажиллагаа, мянган мянган амжилттай суурилуулалт

Гол ач холбогдолууд

 • Хэрэглэгчийн дарааллыг хамгийн бага байлгаж, бүтээм болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
 • Төрөл бүрийн статистикийг цулгуулах, түүнийгээ үйл ажиллагаагаа сайжруулахад ашиглах
 • Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,
15-р хороо, Махатма Ганди гудамж, Галакси тауэр 904 тоот.

Шуудангийн хайрцаг

2866, Улаанбаатар-211213, Монгол Улс.

Утас

+976 7700-1111, +976 7711-1670

Факс

+976 7011-1670

Э-шуудан

info@astvision.mn